Contacts

ADDRESS
Showroom Przhonskaya
01004, Ukraine, Kiev,
14 Velyka Vasylkivska str, app. 10
info@przhonskaya.com
SALES OFFICE
sales@przhonskaya.com

PRESS OFFICE
pr@przhonskaya.com
FOLLOW US
facebook
instagram